วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (96)

ผลงานโดย วิษุวัติ พีสะระ

รางวัลชมเชย จากนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก
"ความหวัง พลังใจด้วยรักศรัทธา ขวัญข้าวชาวนาไทย"
เทคนิค : อะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 200 x 150 ซม.
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ : https://th-th.facebook.com/pages/ARDEL-Gallery-of-Modern-Art/115506035157778