วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (95)

ผลงานโดย บุญมี แสงขำ

 "ช่างภาพแห่งสยาม"
เทคนิค เมซโซทินท์ ขนาด 27.5 x 20.5 ซม.

"เจ้าอยู่หัว"
เทคนิค เมซโซทินท์ ขนาด 27.5 x 20.5 ซม.

"ยุวกษัตริย์"
 เทคนิค เมซโซทินท์ ขนาด 27.5 x 20.5 ซม.

"พ่อหลวง"
เทคนิค เมซโซทินท์ ขนาด 27.5 x 20.5 ซม.

"ภาพแห่งความสุข"
เทคนิค เมซโซทินท์ ขนาด 105 x 75 ซม.
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ : https://th-th.facebook.com/pages/ARDEL-Gallery-of-Modern-Art/115506035157778