วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (65)

ผลงานโดย ไพศาล จึงสุวดี

ชื่อภาพ ในหลวงของเรา
เทคนิค สีชอล์ค

ชื่อภาพ เฉลิมราชาภิเษก
เทคนิค สีชอล์ค
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ : 
http://www.thaigold.info/Board/index.php?/topic/662-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C/page__st__8025