วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (67) - ดั่งประทีปทองส่องทางสุข


ปฏิทินภาพวาดในหลวง ชุด 

"ดั่งประทีปทองส่องทางสุข"


เทคนิคสีชอล์ก
จากปฎิทิน CAT ปี 2554 

ผลงานโดย สุวิทย์ ต่างสมบัติ แหล่งที่มาของภาพ : ถ่ายจากปฏิทิน CAT  (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปี 2554)