วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (103)

ผลงานโดย โชคชัย พันธุ์ชาติชาย

เทคนิค : สีน้ำมัน

ขอขอบคุณแหล่งที่่มาของภาพ: