วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (49)

ผลงาน ชูศักดิ์ วิษณุคํารณ

จากนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชุด “พระเจ้าแผ่นดิน”
ศิลปะเพื่อปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 1-11 ธันวาคม พ.ศ.2554

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (47)

ผลงานโดย  ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

"พระเจ้าอยู่หัว" (๒๕๔๙)
ชาร์โคลบนกระดาษ ๑๖o x ๑๒o ซม.
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556