วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (107) - “ภาพสะท้อน” (Mirror of Mind)

จากนิทรรศการจิตรกรรม “ภาพสะท้อน” (Mirror of Mind) 
(เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552-10 มกราคม 2553) 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ : http://dooqo.com/detail_page.php?sub_id=1849