วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (114) - "พ่อ" ศิลป์แห่งแผ่นดิน

ภาพวาดในหลวงบางส่วนจากนิทรรศการ 
"พ่อ"ศิลป์แห่งแผ่นดิน
(เมื่อวันที่ วันที่1 - 9 ธันวาคม 2555)

การรวมตัวรวมหัวใจของเหล่าศิลปินเพื่อร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล 
ผ่านเส้นสายลายพู่กันสู่ผลงานศิลปกรรมแห่งพลังความจงรักภักดีถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน

 


ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภา่พ http://www.thailandexhibition.com/Event-77/6041 และ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.310616719049671.67026.262940303817313&type=3