วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (90) - ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 17

ภาพวาดในหลวง พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 

จากนิทรรศการภาพวาด 
"ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 17" 
(เมื่อวันที่ 10 ส.ค - 2 ก.ย 2555)

เทคนิค: สีน้ำมัน

ศิลปิน: ถาวร นาควิลัย 
เทคนิค: สีน้ำมัน

เทคนิค: ปากกา

เทคนิค: สีน้ำมัน

เทคนิค: สีฝุ่น

เทคนิค: สีน้ำมัน

เทคนิค: สีน้ำมัน

เทคนิค: สีฝุ่น

เทคนิค: สื่อผสม

เทคนิค: สีน้ำมัน

เทคนิค: สีน้ำมัน

ศิลปิน: ภูมิศักดิ์ หิรัญญานนท์
เทคนิค: สีน้ำมัน

เทคนิค: สีน้ำมัน

เทคนิค: สีฝุ่นอ่านรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นะคะ 
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข้อมูล : http://www.redcrossfundraising.org/th/html/Activites2.aspx?ContentID=1621&CategoryID=66