วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (128)- นิทรรศการศิลปจิตรกรรมใต้ร่มพระบารมีองค์จักรีภูมิพล

ผลงานโดย ชัญณรงค์ กองกลิ่น

ผลงานโดย คมสันต์ สุทธิสุข

 
ผลงานโดย

ผลงานโดย

ผลงานโดย ชยานันท์ อะวาโต


ผลงานโดย อ.บรรหาร ไทธนบูรณ์

ผลงานโดย อ.บรรหาร ไทธนบูรณ์

ผลงานโดย ปัญญญา วิจินธนสาร
ผลงานโดย อดิศักดิ์ พานิชกุลผลงานโดย อดิศักดิ์ พานิชกุล


ผลงานโดย วิษณุพงษ์ หนูนันท์

ผลงานโดย วิสุทธิ์ ตันติลักขณา

ผลงานโดย ศักย ขุนพลพิทักษ์

ผลงานโดย สุนทร คำรักษ์

ผลงานโดย สุนทร คำรักษ์

ผลงานโดย สุนทร คำรักษ์

ผลงานโดย สุวิทย์ ใจป้อม

ผลงานโดย สุวิทย์ ใจป้อม


ผลงานโดย อ.สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์


ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข้อมูล เวปไซด์ silapasri-arts.com

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (127) - วาด "พ่อหลวง" ด้วย Photoshop "สราวุธ อิสรานุวรรธน์"

"พ่อทรงทำหลายอย่างได้ดี ทำไมเราจะทำบางอย่างให้ดีไม่ได้" 
วาด "พ่อหลวง" ด้วย Photoshop 
"สราวุธ อิสรานุวรรธน์"

อ่านบทสัมภาษณ์ได้ตามลิงค์นะคะ http://www.thaiday.com/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000149870&Html=1&TabID=3&

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเวปไซด์ผู้จัดการออนไลน์ค่ะ http://www.manager.co.th/home/