วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (2)

ผลงานโดย ศาสตราจารย์ ปัญญา เพ็ชรชูขอขอบคุณแหล่งที่่มาของภาพ : http://www.frameandgalleria.com/Site/gallery.php?caption=false&galleryID=56

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (1)

ผลงานโดย สุวิทย์ ใจป้อม

"ไม่มีคำบรรยาย มีแต่ความจงรักภักดีที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย""นิทรรศการศิลปกรรมดวงใจแผ่นดิน"

ชื่อผลงาน : นวมินทรมหาราชาภูมิพล
เทคนิค : เกรยอง-ชาโคล   ขนาด : 30x42 cm


"พ่อของแผ่นดิน"


"นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน""ในหลวงทรงห่วงน้ำท่วม"

เทคนิค เครยอง ขนาด 73 x 107 ซม.