วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (115) - รวมภาพวาดในหลวงสวยๆ (3)

รวมภาพวาดในหลวงสวยๆ (3)

แหล่งที่มาของภาพ : รวบรวมจากอินเทอร์เน็ต 
(ขอขอบคุณเจ้าของภาพ เวปไซด์ต่างๆ และศิลปินผู้วาดทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ)