วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (94) - จากดวงใจถวายพ่อหลวง 85 พรรษา (The Royal Father in Our Heart)

นิทรรศการจากดวงใจถวายพ่อหลวง 85 พรรษา 
(The Royal Father in Our Heart)
“จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง 85 พรรษา” 
นิทรรศการจากดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
เมื่อวันที่ 1 – 22 ธันวาคม 2555 

ชื่อผลงาน : พระเจ้าแผ่นดิน
ศิลปิน : ไทรเติ้ล เงาะอาศัย
เทคนิค : สีน้ำมันชื่อผลงาน : จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง
ศิลปิน : อุสาห์ ไวยศรีแสง

ชื่อผลงาน : ในหลวง
เทคนิค : สีน้ำมัน
เทคนิค สีน้ำและปากกาบนกระดาษ

ศิลปิน  ชัชวาล รอดคลองตัน

ศิลปิน ชัชวาล รอดคลองตัน
สีพาสเทล ขนาด 50x70 cm

ศิลปิน ชัชวาล รอดคลองตัน

ศิลปิน ชัชวาล รอดคลองตัน

ศิลปิน  ชัชวาล รอดคลองตัน

ศิลปิน  ชัชวาล รอดคลองตัน
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 60x80 ซม

ชื่อผลงาน : จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง
ศิลปิน ชัชวาล รอดคลองตัน
เทคนิค : สีน้ำมัน  ขนาด : 50x70 cm 

ชื่อผลงาน : มหาราชา มหาราชินี
ศิลปิน : ชัชวาล รอดคลองตัน
เทคนิค : สีน้ำ

ศิลปิน : ชัชวาล รอดคลองตัน

ศิลปิน  ธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ 
เทคนิค ดินสอบนกระดาษ

ชื่อผลงาน : ในหลวง
ศิลปิน : นิศานารถ แก้วรักษ์
เทคนิค : หมึกจีน-สีฝุ่น

ชื่อผลงาน : ในหลวง
ศิลปิน : คุณนิศานารถ แก้วรักษ์
เทคนิค : หมึกจีน-สีฝุ่น

ชื่อผลงาน : พ่อหลวง
ศิลปิน : ศรีใจ กันทะวัง
เทคนิค : โมโนปริ้น

ศิลปิน : อาจารย์ธงชัย รักปทุม 
เทคนิค Digital Print

ศิลปิน เรืองศักดิ์ บุญวานิชย์กุล 
เทคนิค สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ ขนาด 50x60 ซม.


 
ศิลปิน วัชระ กล้าค้าขาย 
เทคนิคสีชอล์ค ขนาด 100x120 ซม.

ศิลปิน สุวัฒน์ วรรณมณี 
เทคนิค สีน้ำมัน 50x60cm


ศิลปิน  เทอดศักดิ์ ไชยกาล 
ขนาด 55x65 ซม

ศิลปิน เทอดศักดิ์ ไชยกาล 
ขนาด 55x70 ซม.

ชื่อผลงาน : จอมทัพ
ศิลปิน : คุณมณฑล พิณลำยอง
เทคนิค : สีน้ำมัน

ศิลปิน  ปัญญา เพ็ชรชู

ผลงานโดย  สุวิทย์ ใจป้อม

ศิลปิน  สุวิทย์ ใจป้อม

ชื่อผลงาน : จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง
ศิลปิน : อาจารย์สุวัฒน์ วรรณมณี
ขนาด : 49x69 cm เทคนิค : สีอะครีลิค

ศิลปิน ชิงชัย อุดมเจริญกิจ 
เทคนิค สีน้ำ ภาพขนาด 31x41 ซม.

ชื่อผลงาน : พระมหาราชา นักพัฒนา
ศิลปิน : ชิงชัย อุดมเจริญกิจ
เทคนิค : สีน้ำ ขนาด : 25x49 cm 


ศิลปิน  สุวิทย์ ต่างสมบัติ

ชื่อผลงาน : ในหลวงในดวงใจ
ศิลปิน : มณฑล พิณลำยอง
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ


ชื่อผลงาน : รอยยิ้มของพระราชา 
ศิลปิน : คุณเกรียงไกร กุลพันธ์
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ  ขนาด : 60x80 cm 


ชื่อผลงาน : นวมินทรมหาราชาภูมิพล
ศิลปิน : คุณสุวิทย์ ใจป้อม
เทคนิค : เกรยอง-ชาโคล ขนาด : 30x42 cm