วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (81)

ผลงานโดย สุกัญญา มานะเว้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ :