วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (113) - ภาพวาดในหลวงจากนิตยสาร HELLO!

จากนิตยสาร HELLO! 
Vol. 05 No. 24 : 25.11.2010 


แหล่งที่มาของภาพ :  นิตยสาร HELLO! Vol. 05 No. 24 : 25.11.2010