วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (63)

ผลงานโดย ชัชวาล รอดคลองตัน

ชื่อผลงาน : จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง
ขนาด : 60x80 cm เทคนิค : สีน้ำมัน

ชื่อผลงาน : จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง
ขนาด : 50x70 cm เทคนิค : สีน้ำมัน

ชื่อผลงาน : มหาราชา มหาราชินี
เทคนิค : สีน้ำ

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 60x80 ซม

เทคนิคปากกาบนกระดาษ

สีพาสเทล ขนาด 50x70 ซม
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภา่พ : http://group.wunjun.com/powerlife/topic/321133-9494

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (62)

ผลงานโดย วัชระ กล้าค้าขาย
เทคนิคสีชอล์ค ขนาด 100x120 ซม.


ขอขอบคุณแหล่งที่่มาของภาพ : http://rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Watchara%20Klakhakhai

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (61)

ผลงานโดย พรชีวินทร์ มลิพันธุ์
ขอขอบคุณแหล่งที่่มาของภาพ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279990912105989&set=a.135827679855647.23343.134797663291982&type=1&theater

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (60)

ผลงานโดย  เอก กระจ่างช่วย

จากนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน” 
เมื่อวันที่๘ –๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.338779966208408.77865.338692176217187&type=3

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (59) -

ผลงานโดย  วัฒนา พูลเจริญชื่อภาพ : สายน้ำแห่งชีวิต

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (58)

ผลงานโดย ธนทร บุรณศิลปิน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (57)

ผลงาน อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

ขอขอบคุณภาพจาก : นิตยสารพลอยแกมเพชร