วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (110) - ภาพวาดในหลวงจากปฏิทินเครือเบทาโกร 2556

จากปฏิทิน เครือเบทาโกร  พ.ศ. 2556


แหล่งที่มาของภาพ : ปฏิทินแขวนของเครือเบทาโกร  2556