วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบราสาทิสลักษณ์ (109)

ผลงานโดย ธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ 

เทคนิค :  ดินสอบนกระดาษ