วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (106)

พระสาทิสลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา 
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ผลงานโดย ชัยวุฒิ เทียมปาน

เป็นหนึ่งในผลงานศิลปะจำนวน 33 ชิ้น ที่ถูกนำขึ้นประมูล เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2556 
เพื่อนำรายได้ไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาระบบดูแลรักษาโรคจอตาเจริญเติบโตผิดปกติ 
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทารกเกิดก่อนกำหนดตาบอด 
ตาม “โครงการช่วยเหลือทารกเกิดก่อนกำหนด” 
เฉลิมพระเกียรติฯ ในพระอุปถัมภ์ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ


อ่านรายละเอียดได้จากลิ้งค์นะคะ 
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและ้ข้อมูล