วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (92) - นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ศิลปินรวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์”

จากนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
“ศิลปินรวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์”
(เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 - 6 มกราคม 2556)อ่านรายละัเอียดได้ตามลิ้งนะคะ
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข้อมูล: http://www.fineart-magazine.com/events/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E/