วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (91)

ผลงานโดย  พงศธร นวลจันทร์คง 

ชื่อภาพ: ในหลวง
เทคนิค: Charocal&Canyon