วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (112) - "กาลเมื่อครั้งทรงพระเยาว์"

ภาพวาดในหลวงจากปฏิทินธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชุด "กาลเมื่อครั้งทรงพระเยาว์"
๒๕๕๑ : 2008 

แหล่งที่มาของภาพ : ปฏิทินตั้งโต๊ะ ของธนาคารไทยพาณิชย์ ๒๕๕๑ : 2008