วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (49)

ผลงาน ชูศักดิ์ วิษณุคํารณ

จากนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชุด “พระเจ้าแผ่นดิน”
ศิลปะเพื่อปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 1-11 ธันวาคม พ.ศ.2554