วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (48)

ผลงานโดย  อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓