วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (45) - นพราชจริยาสรรเสริญพระบารมี

จากนิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 
“นพราชจริยา สรรเสริญพระบารมี”

ผลงานโดย สุวิทย์ ใจป้อมขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ : http://www.portfolios.net/forum/topics/2988839:Topic:1007141