วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (47)

ผลงานโดย  ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

"พระเจ้าอยู่หัว" (๒๕๔๙)
ชาร์โคลบนกระดาษ ๑๖o x ๑๒o ซม.