วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (41)

ผลงานโดย อ. ดินหิน รักษ์พงศ์อโศก  ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ http://b-padung.exteen.com/20091206/entry

 ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ http://b-padung.exteen.com/20091206/entry

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ http://b-padung.exteen.com/20091206/entry

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ http://b-padung.exteen.com/20091206/entry