วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (37)

ผลงานโดย  เนติกร ชินโย

ชื่อภาพ : เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ : http://webhost.m-culture.go.th/hrhp/docs/pages/image/imagepage26.html