วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (34)

"พระบารมีปกเกล้าเผ่าไทย"

ผลงานโดย ปราโมทย์ จันทเสน

เทคนิค สีน้ำมัน ขนาด 80 x 100 ซม.