วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (21)

ผลงานโดย ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ

"ราชาภิเษกสมรส"
เทคนิค Reproduction ขนาด 80 x 100 ซม.

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ 
บนปกปฏิทินปี ๒๕๕๒ - 2009 ของธนาคารไทยพาณิชย์