วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (50) - พระคู่ขวัญของแผ่นดิน

รวมภาพพระคู่ขวัญของแผ่นดิน
 เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ในหลวงและพระราชินี
 ผลงานโดย : วธน กรีทอง 

  ผลงานโดย : วธน กรีทอง 

ผลงานโดย : วธน กรีทอง 

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (135) - 86 พรรษามหาราชา

ผลงานโดย : นรากร สิทธิเทศ

ผลงานโดย วิษณุพงษ์ หนูนันท์


ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ 
บนปกปฏิทินปี ๒๕๕๒ - 2009 ของธนาคารไทยพาณิชย์
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผลงานโดย วิศเวท วัฒนสุข

ผลงานโดย วิศเวท วัฒนสุข


ผลงานโดย วิศเวท วัฒนสุข


ผลงานโดย ไพศาล จึงสุวดี


ผลงานโดย  บุญมี แสงขำ


ผลงานโดย โอชา ปลื้มประสงค์
ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ 
บนปกปฏิทินปี ๒๕๕๒ - 2009 ของธนาคารไทยพาณิชย์

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ 
บนปกปฏิทินปี ๒๕๕๒ - 2009 ของธนาคารไทยพาณิชย์

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ 
บนปกปฏิทินปี ๒๕๕๒ - 2009 ของธนาคารไทยพาณิชย์


ผลงานโดย วิศเวท วัฒนสุข"พระคู่ฟ้าของแผ่นดิน" 
เทคนิคสีไม้และพาสเทลบนกระดาษ ขนาด 59x42 ซม.

ผลงานโดย สุจิน ปานสมุท

ผลงานโดย เชาว์ ชุมลาภ
 ผลงานโดย อุกฤษณ์ ทองระอา

ผลงานโดย สุวิทย์ ใจป้อม
ผลงานโดย มานะ ยาประคำ 

ผลงานโดย มานิตย์ ศรีสวรรณ์


ผลงานโดย ภูมิศักดิ์ หิรัญญานนท์