วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (8) - ศรัทธาแห่งแผ่นดิน

ปฏิทินภาพวาดในหลวง ชุด 

"ศรัทธาแห่งแผ่นดิน"

ธนาคารธนชาต ได้ทำปฏิทินตั้งโต๊ะและแขวนในชุด "ศรัทธาแห่งแผ่นดิน" นำเสนอเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาค โดยถ่ายทอดออกมาเป็นความงดงามและสมบูรณ์ทั้งชุดโดยได้รับเกียรติจาก 6 ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย คือ พรชีวินทร์ มลิพันธุ์, ปัญญา วิจินธนสาร, อุตสาห์ ไวนศรีแสง, วัชระ กล้าค้าขาย, เทอดศักดิ์ ไชยกาล และสุวัฒน์ วรรณมณี