วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (11)

ผลงานโดย บรรจบ ปูธิปิน

"พวกเราได้ยึดถือพระราชดำริ
"ความเพียรนั้น คือการไม่ท้อถอยในการฝึกตนเอง
 ไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่น"
ซึ่งเป็นพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่ คณะครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดน 
ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล 
เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2518 มาเป็นแรงบันดาลใจ

(สุวิทย์ ใจป้อม และ บรรจบ ปูธิปิน)
เจ้าของผลงานนิทรรศการ ๘๒ พรรษา บารมีเกริกก้อง แซ่ซ้องสดุดี 

อ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้นะคะ 
ขอขอบคุณแหล่งที่่มาของภาพ : http://www.manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?NewsID=9520000147924&TabID=3&