วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (28)

ผลงานโดย สุวัฒน์ วรรณมณี


เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ


ชื่อภาพ : จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง
ขนาด : 49x69 cm
เทคนิค : สีอะครีลิค

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ http://fungthongallery.com/index.php/fungthongallery-suwat-wanmanee

ชื่อผลงาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 57 x 68 ซม. 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/detailpicture.asp?id=P00081
7