วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (138)

ผลงานโดย วธน กรีทอง

ขอขอบคุณเวปไซด์ (Watana Kreetong on Pinterest)

และอ่านบทสัมภาษณ์ “การงานวันนี้” โครงการ 10 ปี ของ “วธน กรีทอง” ได้จากลิ้งค์ด้านล่างนะคะ

ชื่อภาพ : ทรงเสด็จทุกที่ 
เทคนิค : สีน้ำ ขนาด : 38 x 56 cm

ชื่อภาพ : The King and Monks
เทคนิค : watercolor ขนาด : 36 x 50 cm


ชื่อภาพ : "The King of Thailand on the 4th of July ,1960,Lower Broadway, NewYork" 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 56 x 76 cm


ชื่อภาพ : The King with the people "ทรงประทับ เสมอประชาชนของพระองค์" 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 36 x 50 cm

ชื่อภาพ : The King with the people "ทรงวางพระองค์เสมอด้วยพสกนิกร" 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 36 x 50 cm

ชื่อภาพ : The King on location  
เทคนิค : watercolor ขนาด : 35 x 55 cm


ชื่อภาพ : The King, The King's mother and Prof Silp Bhirasi 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 30 x 45 cm

ชื่อภาพ:  The Queen Elizabeth II , The King Bhumibol of Siam
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm

ชื่อภาพ : The King and The Queen
เทคนิค : watercolor ขนาด : 23 x 30.5 cm

ชื่อภาพ : สองพระองค์ The King & The Queen of Siam 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 58 x 78 cm

ชื่อภาพ : สองพระองค์ 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm.

ชื่อภาพ : สองพระองค์ 
เทคนิค : สีน้ำ  ขนาด : 28 x 38 cm

ชื่อภาพ : พระเจ้าอยู่หัว 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm

ชื่อภาพ : King Bhumibol Adulyadej 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm

ชื่อภาพ : The King 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 35 x 55 cm

ชื่อภาพ : พระเจ้าอยู่หัว 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm

ชื่อภาพ : The Thai King 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 35 x 50 cm

ชื่อภาพ : The King of Thailand
เทคนิค : watercolor ขนาด : 12.5 x 18 cm


ชื่อภาพ : พระเจ้าแผ่นดิน 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm

ชื่อภาพ : The King 
เทคนิค : watercolor  ขนาด : 30 x 45 cm

 
ชื่อภาพ : ในหลวง 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 14.8 x 21 cm

The King in pink 
ขนาด : 36 x 48 cm

ชื่อภาพ : The King 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 27.5 x 37.5 cm


ชื่อภาพ : ทรงห่วงใย 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm


ชื่อภาพ : The King 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 23 x 30.5 cm

ชื่อภาพ : The King 
เทคนิค : watercolor ขนาด 27.5 x 37.5 cm


ชื่อภาพ : ใต้ฝ่าพระบาท 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm


ชื่อภาพ : The King's smile 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 30.5 x 45.5 cm

ชื่อภาพ : พระเจ้าอยู่หัว 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm

ชื่อภาพ : The King 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 23 x 30.5 cm

ชื่อภาพ : พลังแผ่นดิน 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm


ชื่อภาพ : พลังแผ่นดิน 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm

ชื่อภาพ : ทรงคิด 
เทคนิค : สีน้ำ ขนาด : 28 x 38 cm


ชื่อภาพ : ทรงมิเคยหยุดพัก 
เทคนิค : สีน้ำ ขนาด 28 x 38 cm

  ชื่อภาพ : The Thai King 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 28 x 38 cm


ชื่อภาพ : The King 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 35 x 55 cm

ชื่อภาพ : ทรงพระเกษมสำราญพระเจ้าข้า 
เทคนิค : watercolor ขนาด : 38 x 56 cm


The King in monotone 
ขนาด : 27.5 x 37.5 cm


The King in monotone 
ขนาด : 30 x 45 cm

The King in monotone 
ขนาด : 27.5 x 37.5 cm

ชื่อภาพ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ The Queen Sirikit
เทคนิค : สีน้ำ ขนาด : 57 x 77 cm

ชื่อภาพ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
เทคนิค : สีน้ำ ขนาด :  28 x 38 cm

ชื่อภาพ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ Queen Sirikit of Thailand
เทคนิค สีน้ำ ขนาด 28 x 38 cm

ชื่อภาพ : Queen Sirikit
เทคนิค : watercolor ขนาด : 12.5 x 18 cm.

ชื่อภาพ : Queen Sirikit
เทคนิค : watercolor ขนาด : 12.5 x 18 cm

ชื่อภาพ : สมเด็จพระเทพ
เทคนิค : watercolor ขนาด : 12.5 x 18 cm


ชื่อภาพ : Princess Sirinthorn  
เทคนิค : oil on canvas ขนาด : 55 x 45 cm


ชื่อภาพ : Krom Luang Chumphon 
เทคนิค : ink on paper ขนาด : 30 x 35 cm

ชื่อภาพ : Princess Mother
เทคนิค : ink on paper ขนาด : 30 x 35 cm


ชื่อภาพ : Young Bhumipol 
เทคนิค : ink on paper ขนาด 50 x 70 cm

ชื่อภาพ : King Bhumipol 
เทคนิค : ink on paper ขนาด 50 x 70 cm

ชื่อภาพ : King Bhumipol
เทคนิค : ink on paper 

ชื่อภาพ : H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn
เทคนิค : ink on paper ขนาด : 14.80 x 21 cm

ชื่อภาพ : The Queen Sirikit


ชื่อภาพ : King 
เทคนิค : pencil on paper ขนาด : 30 x 35 cm


ชื่อภาพ : Princess Sirindhorn
เทคนิค : pencil on paper ขนาด : 30 x 35 cm