วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (131) - นิทรรศการ ” สองอารมณ์ ” 2 Feeling โดย ยุทธนา พงศ์ผาสุก และ ชิงชัย อุดมกิจเจริญ

ภาพจากนิทรรศการ ” สองอารมณ์ ” 2 Feeling 
โดย ยุทธนา พงศ์ผาสุก และ ชิงชัย อุดมกิจเจริญ 
ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ซ.สาทร 5 
(เปิดแสดงเมื่อวันที่ 6 ก.ค.- 3 ส.ค. 2555)ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพhttp://www.artbangkok.com/?p=1606