วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (130)

ผลงานโดย ยุทธนา พงศ์ผาสุก 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพจากเวปไซด์:  http://www.artbangkok.com/?p=1606

 ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพจากเวปไซด์ http://www.artbangkok.com/?p=8603