วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (136) - ศิลปกรรมช้างเผือก

นิทรรศการ "ศิลปกรรมช้างเผือก : คุณค่าและความหมายของศิลปะและรูปลักษณ์"

ติดตามอ่านรายละเอียดตามลิ้งค์นะคะ


ชื่อภาพ "ธรรมะ" 
ผลงานโดย ระฐาพัชร์ พิชิตศิลปธำรง
จิตรกรรมเทคนิคผสม 
ขนาด ๑๑o x ๑oo ซม.

ชื่อภาพ "พระผู้ปิดทองหลังพระ"
ผลงานโดย นาตยา วรรณสินธพ
เทคนิค ปักไหม 

ขนาด ๑๖o x ๑๑o ซม.

ชื่อภาพ "จักรีนฤบดินทร์ นวมินทราชา" 
ผลงานโดย  อดิศักดิ์ พานิชกุล
เทคนิค  สีน้ำมันบนผ้าใบ 
ขนาด  ๑๒o x ๙o​ ซม.


ชื่อภาพ "แผนที่ กล้อง ดินสอ ของพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย" 
เทคนิค  สีน้ำมันบนผ้าใบ 
ขนาด ๑๒o x ๑๖o ซม.


ชื่อภาพ "ภาพแห่งความสุข" 
ผลงานโดย บุญมี แสงขำ
เทคนิค เมโซทินท์ 

ชื่อภาพ "ภาพแห่งความสุข หมายเลข ๒" 
ผลงานโดย บุญมี แสงขำ
เทคนิค เมซโซทินท์ 
ขนาด ๑o๕ x ๗๕ ซม.

ชื่อภาพ  "พ่อหลวง" 
ผลงานโดย  ธีระยุทธ์ ช่างคิด
เทคนิค ภาพพิมพ์
ขนาด ๖๘.๕๘ x ๕o.o๘ ซ.ม.

ชื่อภาพ "พระเป็นดั่งสมมุติเทพ" 
ผลงานโดย วัชระ กว้างไชย์
เทคนิค  สีน้ำมันบนกระดาษตะกั่ว 
ขนาด ๑๕o x ๑๑o ซม.

ชื่อภาพ "ล้ำค่า" 
ผลงานโดย สังวร นัดทะยาย 
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ 
ขนาด ๑๒o x ๙o ซม.

ชื่อภาพ "บันทึกของแผ่นดิน" 
ผลงานโดย  วีระศักดิ์ มนต์แก้ว
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ 
ขนาด ๑๕o x ๒oo ซม.


ชื่อภาพ "ขอถวายพระพรทรงพระเจริญ" 
ผลงานโดย  ดำริห์ คงชาติ
เทคนิค  อะครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด ๑๔o x ๒oo ซม.

ชื่อภาพ "สุข" 
ผลงานโดย ประกาย ยอดคำดี
เทคนิค  สีน้ำมันบนผ้าใบ 
ขนาด ๑๕o x ๑๘o ซม.ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข้อมูล