วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (56) - ทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี แห่งการบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส

ภาพจากนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี 
แห่งการบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส
ผลงานโดย วิศเวท วัฒนสุขขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข้อมูล http://www.meedee.net/news/ilife/arts-n-culture/5379