วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (57)

ผลงาน อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

ขอขอบคุณภาพจาก : นิตยสารพลอยแกมเพชร