วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ (119) - ภาพวาดในหลวงจากปฏิทินธนาคารกรุงเทพฯ ๒๕๕๕-2012

ภาพวาดในหลวง

จากปฏิทินตั้งโต๊ะของธนาคารกรุงเทพ 
๒๕๕๕ - 2012